Regels en veiligheid

Regels

Het is verplicht om tijdens het rijden een veiligheidscap en rijlaarzen te dragen!

Geldende regels
Op manege Schouten Hippique B.V. gelden de volgende regels:

 • Om gebruik te mogen maken van de faciliteiten en om lessen te kunnen volgen, moet u lid zijn van Ruitersportvereniging Schouten en een lesovereenkomst ondertekenen (bij minderjarigen moet de ouder/verzorger deze overeenkomst tekenen).
 • In verband met de ongevallenverzekering dient u lid te zijn van de FNRS en dus in het bezit te zijn van het FNRS-ruiterpaspoort. Dit paspoort wordt aangevraagd op het moment dat u de lesovereenkomst heeft ondertekend.
 • Vaste en losse lessen duren één uur, privé-lessen een half uur.
 • Alleen als u een leskaart aanschaft, kunt u vast in een les worden geplaatst.
 • Een leskaart heeft een beperkte geldigheidsduur. Wie vaak afzegt, moet zijn lessen inhalen, anders verloopt de kaart.
 • Extra lessen worden ook van de kaart afgeschreven.
 • Lessen die niet minimaal één dag van tevoren zijn afgezegd worden doorberekend. Voor losse lessen en privé-lessen geldt hetzelfde.
 • De leskaarten zijn strikt persoonlijk. Er is echter één uitzondering: gezinsleden mogen op elkaars kaart rijden, junior op junior, senior op senior, junior op senior.
 • Verzorgers van pensionpaarden betalen bij het nemen van lessen het tarief voor manegepaarden.
 • U dient het lesgeld c.q. de stalling vooruit te betalen. Bij achteraf betalen van het lesgeld wordt het losse lestarief berekend.
 • De pensionstalling c.q. de reservering van een box dient u een maand van tevoren op te zeggen. Alleen wanneer uw pensionpaard 6 of meer nachten afwezig is, worden voor de dagen, dat uw pensionpaard afwezig is, de reserveringskosten berekend. Daarbij wordt de dag van vertrek en de dag van aankomst als volle stalling gerekend.
 • Bij giraal betalen verzoeken wij u het geld tijdig (als u nog 2 à 3 lessen heeft) over te maken in verband met de verwerking door de bank en in onze administratie. Belangrijk: vermeld daarbij voornaam, achternaam, lesdag en -tijd van de betreffende persoon.
 • Vanaf 18 jaar geldt het tarief voor volwassenen. U dient dit tijdig te melden, anders wordt het lesgeld met terugwerkende kracht gevorderd.
 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen resterend lidmaatschap teruggeboekt en vervallen openstaande lessen.
 • Het opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan per mail.  De mail kunt u sturen naar vereniging@schouten-hippique.nl. Let op! U dient voor het einde van het lopende jaar op te zeggen. De contributie gaat over een geheel kalender jaar en kan helaas niet worden verminderd bij tussentijds opzeggen.
 • Bij het opzeggen van uw lidmaatschap bij de vereniging dient u zelf uw lidmaatschap van de KNHS/FNRS op te zeggen.

Wist u dat…?

 • … u, als u veel afzegt, lessen moet inhalen, anders verloopt uw kaart
 • … lessen die niet een dag van tevoren zijn afgezegd worden doorberekend
 • … uw leskaart een beperkte geldigheidsduur heeft
 • … vaste lessen en losse lessen een uur duren, en proeflessen en privé-lessen een half uur

Tarieven

Voor de tarieven van de lessen en dergelijke en de contributie voor de vereniging kunt u hier klikken.

Lesgeld

Het lesgeld kunt u contant op de manege betalen of overmaken aan Schouten Hippique B.V. (Rabobank te Almere: NL 97 RABO 0321 0550 20). Maak het geld bijtijds over (als u nog 2 à 3 lessen heeft) en vermeld hierbij duidelijk de voornaam, achternaam en lesdag en -tijd van de betreffende persoon.

Informatie

Voor informatie aangaande proeflessen, leswijzigingen, betalingen enz. kunt u het best bellen met manege tussen 09:00 en 20:00 uur. De manege is dan bereikbaar, tel: 036 5386172 of 06 83 86 56 00

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Veiligheid

Sportbeoefening brengt altijd het risico van blessures met zich mee. Om te zorgen dat de paardensport niet het stempel van ‘riskante sport’ krijgt, hebben de FNRS-maneges afspraken gemaakt over een aantal zaken die de veiligheid verhogen. Een manege die aan deze eisen voldoet, ontvangt het veiligheidscertificaat. Een van die eisen is bijvoorbeeld een veiligheidscap.

Welke veiligheidscap is goedgekeurd?
Uit veiligheidsoverwegingen is het verplicht om tijdens het paardrijden op de manege een goedgekeurde veiligheidscap te dragen. Dit geldt ook bij het uitstappen en het vrij rijden. De cap moet voorzien zijn van een CE-markering en het EN 1384-teken. Controleer goed of dit erin staat. Let op, dat hij goed past en maak tijdens het rijden de kinband altijd goed vast.

Wat kan ik het beste aan mijn voeten doen tijdens het paardrijden?
Rijlaarzen zijn nodig om de juiste beenligging te bevorderen en de benen te beschermen. Goede rijlaarzen hebben een gladde zool zodat je voet niet kan blijven vastzitten in de stijgbeugel. Let bij het kopen van rijlaarzen op een goede pasvorm. Eventueel mag er worden gereden met jodhpurs (speciale paardrijlaarsjes) of rijschoenen met chaps. Het rijden met (gym)schoenen of gewone regenlaarzen is niet toegestaan. Let op: bij het FNRS-diplomarijden zijn rijlaarzen verplicht.

Welke kleding is het beste tijdens het paardrijden?
Voor het rijden is een echte rijbroek aan te bevelen. Deze heeft geen vervelende plooien en naden aan de binnenzijde van de benen die nare schaafwonden kunnen veroorzaken. De bovenkleding moet veel bewegingsvrijheid geven, voldoende warm zijn (zeker in de winter) en moet niet met alle winden meewaaien. Het dragen van dassen, te grote truien of openstaande vesten en jassen kan paarden laten schrikken. Als je kleding wilt uit- of aandoen, stijg dan eerst af. Het dragen van sierraden kan ook gevaar opleveren voor het paard en de ruiter. Let op: bij het FNRS-diplomarijden is een witte rijbroek verplicht.

Hoe gedraag ik me in de omgang met het paard?
Buiten het dragen van de juiste kleding zijn er veel adviezen te geven over een veilige omgang met paarden. Tijdens de rijlessen en in de verzorgingslessen wordt hier veel aandacht aan besteed. Hieronder een aantal tips om veilig te rijden:

 • Gedraag je rustig op stal!
 • Laat een paard altijd weten dat je eraan komt
 • Loop nooit (met of zonder paard) vlak achter een ander paard langs
 • Waarschuw wanneer je de rijbaan in wilt met het commando: “Deur vrij!”
 • Houd bij het opstijgen de regels in acht. Zet het paard op de AC-lijn met de neus richting de zijde met de letters H-E-K. Houd je paard altijd vast
 • Begin je met rijden of ben je klaar, ga dan rechtuit vanaf de AC-lijn naar de hoefslag en vervolgens op de linkerhand
 • Verlaat de rijbaan pas als de ruiters van de volgende les de rijbaan zijn ingegaan en er voldoende ruimte is in de stallen. Dit is om opstoppingen in de stal te voorkomen.

Verzorgingslessen
Regelmatig wordt er een verzorgingsles c.q. een les in de benadering van het paard op stal georganiseerd. Tijdens de rijlessen kan er helaas weinig aandacht worden geschonken aan de benadering en verzorging van het paard. Daardoor wordt het paard soms verkeerd gezadeld en moet het zadelen opnieuw gebeuren. Omdat dit voor het paard heel hinderlijk is en wij dit willen voorkomen, worden er speciale verzorgingslessen gegeven.

Inhoud
Tijdens een verzorgingsles wordt het volgende uitgebreid behandeld: de verzorging voor en na het rijden, het poetsen en hoevenkrabben, het op- en aftomen en hoe je met het harnachement moet omgaan. Ook gaan we in op de omgang met het paard, zodat je op een veilige manier met het paard bezig bent.

Doelgroep
De verzorgingslessen zijn leerzaam voor minder ervaren ruiters, maar ook voor ervaren ruiters. Minder ervaren ruiters zullen de verzorgingsles waarschijnlijk vaker moeten volgen, daar je niet in één keer alles kunt onthouden. Ook hierbij is het net als met paardrijden: al doende leert men!

Meer informatie
Houd voor datum en tijd de aankondigingen op de prikborden in de gaten. Je instructeur kan je meer informatie geven.

Wedstrijden
Vereniging Schouten organiseert een groot aantal wedstrijden. Voor informatie over onderstaande soorten wedstrijden, kun je klikken op de betreffende link. De startlijst van de betreffende wedstrijd wordt ook geplaatst op de website en de uitslagen worden vaak direct na de wedstrijd online gezet.