FNRS diploma rijden

Het FNRS-diplomarijden zijn wedstrijden met officiële FNRS-proeven voor leden van de vereniging. Er zijn diploma’s te behalen die kunnen worden aangetekend in het FNRS-ruiterpaspoort.

Inschrijfformulier
Download hier de inschrijfcoupon voor het FNRS-diplomarijden

Wat is FNRS-diplomarijden?
De manege biedt de mogelijkheid om mee te doen aan het diplomarijden van de Federatie van Nederlandse Rijscholen, ook wel FNRS-diplomarijden genoemd. Bij het diplomarijden wordt de ruiter door een FNRS-jurylid beoordeeld op de manier waarop hij het paard bepaalde oefeningen laat uitvoeren. Het resultaat wordt vastgelegd in het FNRS-ruiterpaspoort*. Omdat ruiters op verschillende niveaus paardrijden, zijn de oefeningen ingedeeld in moeilijkheidsgraden. De F-proeven (dressuurproeven) gaan van F1 tot F20, ofwel van beginnende ruiter tot en met zeer gevorderde ruiter. Vanaf F4 met 1 promotiepunt bestaat de mogelijkheid om ook Vaardigheidsproef 1 (dressuurproef met behendigheidsoefeningen) te rijden. Vanaf diploma Vaardigheidsproef 2 kan je instromen in het Oefenspringen (dressuurproeven met lage hindernissen). Daarnaast kun je Certificaten BuitenRijden doen, die afsluiten met het FNRS Ruiterbewijs (CBR3). In alle proeven rijden zowel de jeugd als de volwassenen dezelfde oefeningen en worden ze éénduidig beoordeeld. In de lessen worden de dressuuroefeningen behandeld.

FNRS-Ruiterpaspoort
Elke manegeruiter dient in het bezit te zijn van het FNRS-ruiterpaspoort (hieraan is een aanvullende WA- en letselschadeverzekering gekoppeld). Het FNRS-ruiterpaspoort wordt middels de lesovereenkomst, die elke ruiter bij een FNRS-ruitersportcentrum moet ondertekenen, aangevraagd. Die is bij je instructeur te verkrijgen.

Welke niveaus zijn er?
Als de ruiter de proef met goed gevolg heeft afgelegd (bij F-proeven minimaal 210 punten), dat wil zeggen dat hij gemiddeld een zes heeft gehaald bij de oefeningen, dan krijgt hij daarvoor een promotiepunt. Voor de proeven F1 en F2 is slechts één promotiepunt nodig om bevorderd te worden naar een hoger niveau. Bij de proeven F3 tot en met F8 zijn minimaal twee en maximaal vijf promotiepunten nodig om op een hoger niveau te komen, en van F9 tot en met F20 minimaal drie en maximaal vijf promotiepunten. Bij elke even proef kun je, soms samen met een toets van de theoretische kennis, een FNRS-diploma halen. Wanneer je in F3 of in F5 start, kun je de voorgaande diploma’s bij het wedstrijdsecretariaat bestellen. Ruiters met rijervaring kunnen eventueel in een hogere klasse dan F1 starten (ruiters met het Ruiterbewijs mogen in F3 starten; je kunt echter nooit hoger dan in F5 starten). Je instructeur weet in welke klasse je kunt starten.

Na het behalen van één promotiepunt in F3 kun je ook starten met Vaardigheidsproef 1. Vanaf het diploma F4 mag je ook opgaan voor Vaardigheidsproef 2. Na het behalen van Vaardigheidsproef 2 mag je OefenSpringen 1 en 2 rijden. Wanneer je het diploma F6 gehaald hebt, mag je tevens in de Caprilliproeven starten. Nu het ruiterpaspoort is ingevoerd, kun je middels het FNRS-diplomarijden en het halen van Certificaten BuitenRijden (CBR), op het niveau van het Ruiterbewijs komen en hoef je geen apart examen voor het Ruiterbewijs te doen.

Welke kleding moet ik dragen?
De manege heeft voor het diplomarijden enkele eisen gesteld aan de rijkleding. Ben je in het bezit van het officiële wedstrijdtenue (rijlaarzen, witte rijbroek, zwart jasje, witte handschoenen en veiligheidscap), dan mag je dit uiteraard gebruiken. Anders moet je de volgende kleding dragen: rijlaarzen, witte rijbroek (niet verplicht voor F1 en F2), verenigingssweater met daaronder een witte kraag, witte handschoenen en eenveiligheidscap. De verenigingssweater is te koop voor circa €30,00 op de manege, dit geldt zolang de voorraad strekt. (De verenigingspoloshirts zijn, zolang de voorraad strekt, ook op de manege te koop en kosten circa €25,00.)

Meer informatie over het FNRS-diplomarijden?
Het FNRS-proevenboek “Leer paardrijden met plezier” bevat de theorie en het naslagwerk voor de dressuur en het springen en is voor circa €17,50 te koop bij het personeel. Hierin staat ook het wedstrijdreglement uitgebreid vermeld. In dit boek worden alle proeven beschreven, maar daarin staan ook het wedstrijdreglement, een naslagwerk van de regels bij het dressuurrijden en het springen en uiteraard de lesstof van de theorie die de ruiter moet beheersen. Wanneer je in een hogere klasse start, gaan we ervan uit dat je de theorie van de voorgaande diploma’s beheerst.

Wil je graag een boek met nog meer uitgebreide theorie, waar werkelijk alles staat wat een recreatieruiter behoort te weten (onder andere over de verzorging en ziektes) en je goed als naslagwerk kunt gebruiken, dan is er ook nog het boek “Leer buitenrijden met plezier”. Je hebt dit boek nodig als je de CBR-examens gaat doen. Wanneer je dit boek wilt aanschaffen, kun je je wenden tot je instructeur. Het kost circa €17,50.

Uiteraard kun je met je vragen ook bij je instructeur terecht.

Meer informatie over:

Certificaat Buiten Rijden

Vernieuwd! CBR 1, CBR 2 en FNRS Ruiterbewijs 

De certificaten zijn bedoeld om de ruiters zowel op theoretisch gebied als in de praktijk op te leiden om een veilige en verantwoorde buitenrit te kunnen maken. Op de pagina van het FNRS-diplomarijden en in de activiteitenkalender vind je wanneer er CBR-examens op onze manege plaatsvinden. Onderstaande informatie is uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen.

De exameneisen
Er zijn een aantal eisen opgesteld voordat een ruiter mag deelnemen aan een bepaald certificaat. De eisen per certificaat zijn als volgt:

CBR 1
Voor dit certificaat staat geen minimale leeftijd. De ruiter moet minimaal rijniveau F6 en Va2 hebben (niveau betekent dat het diploma niet hoeft te zijn behaald). Wel wordt geadviseerd om mee te doen aan het diplomarijden, daar dit je ervaring ten goede komt!
De ruiter dient in het bezit te zijn van het handboek: Paard&Welzijn en Haal je Ruiterbewijs met plezier. Deze zijn op de manege te koop, zie tarieven voor de prijs, na aanmelding en doorgang van examen CBR1.
Klik hier voor de leerdoelen en leerstof voor CBR1

CBR 2
Voor dit certificaat staat geen minimale leeftijd. De ruiter moet in het bezit zijn van diploma CBR1 en minimaal rijniveau F8 en Va3 hebben (niveau betekent dat het diploma niet hoeft te zijn behaald). Wel wordt geadviseerd om mee te doen aan het diplomarijden, daar dit je ervaring ten goede komt!
Klik hier voor de leerdoelen en leerstof voor CBR2

FNRS Ruiterbewijs
De ruiter moet minimaal 12 jaar zijn ten tijde van het examen. Met CBR 1 en CBR 2 op zak, mag er worden deelgenomen aan het FNRS Ruiterbewijs. Het rijden moet worden afgenomen op een buitenterrein en op de openbare weg. Het examen wordt afgenomen door een FNRS erkende examinator.
Klik hier voor de leerdoelen voor het Ruiterbewijs

De theorielessen
De theorielessen worden, onder voorbehoud, op woensdagavond van circa 18.45 tot 20.30 uur op de manege gegeven. Dit gebeurt een aantal weken voor het examen. De data waarop de theorielessen plaatsvinden, worden op deze website aangekondigd en op de manege.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven door middel van de inschrijfcoupon die hier te downloaden is en op de rode brievenbus in de kantine van de manege ligt. Wanneer je je wilt inschrijven voor CBR1, vermeld op de coupon in welke klasse je rijdt en dat je CBR1 wilt doen. Wanneer je je wilt inschrijven voor CBR2, vermeld op de coupon dat je in het bezit bent van CBR1 en dat je CBR2 wilt doen. Deponeer deze vervolgens volledig ingevuld in de rode brievenbus. Let op de uiterste inschrijfdatum. Houd er ook rekening mee dat ieder paard slechts twee keer mag lopen. Er kunnen maximaal 20 ruiters deelnemen. Bij minder dan 10 ruiters vindt het examen geen doorgang.

Tot slot
De praktijk kan tijdens de lessen worden geoefend. Geef dit uiteraard aan, zodat je instructeur kan inspelen op de lesstof. Houd voor de laatste informatie deze website en de informatieborden op de manege goed in de gaten!

Vaardigheidsproeven en oefenspringen

De overstap naar de Va proeven
Uitgangspunt bij het maken van de Va proeven is de ruiters al eerder en op een leuke, toegankelijke manier kennis te laten maken met de verlichte zit, balansoefeningen en dergelijke. Deze proeven zijn zeer toegankelijk voor zowel volwassen ruiters als jeugdruiters door het lage instapniveau en de geleidelijke opbouw van de proeven. Deze proeven heel ‘paardvriendelijk’ gehouden, zodat bijna alle paarden hieraan deel kunnen nemen. Uit de praktijk is gebleken, dat door het deelnemen aan deze proeven de ruiters handiger en doortastender gaan rijden. Het is ook een goede voorbereiding voor Het Certificaat Buitenrijden (CBR).

Wie mogen de proeven beoordelen?
De Vaardigheidsproeven (Va-proeven) en mogen worden het OefenSpringen (Os-proeven) gejureerd door alle FNRS-juryleden.

Wanneer mag een ruiter deelnemen?
De ruiters kunnen na het behalen van 1 promotiepunt in de F4 instappen bij de Va1-proef. Na het behalen van minimaal 2 en maximaal 5 promotiepunten (PP) mogen de ruiters opgaan voor volgende de Va-proef. Bij de Va en Os proeven krijg je één PP bij 180 punten en hoger. Na het behalen van minmaal 2 en maximaal 5 PP in de Va3-proef mogen de ruiters opgaan voor OS1. Rijd je al in Os proeven dan wordt er geadviseerd om eerst verder te gaan met de Va3 proef, die vanaf najaar 2014 ingevoerd zijn. Bij de Os1 moeten de ruiters minimaal 3 en maximaal 10 PP behalen voor ze door mogengaan naar Os2. In de Os2 kunnen de ruiters ook maximaal 10 PP behalen. Na het behalen van de Va2 krijg je een diploma.

Hoe op te geven?
Door middel van de inschrijfcoupon,.die op de rode brievenbus ligt. Je vult bij datum laatst gereden proef de F-proef waar je het laatst in bent gestart, als je voor het eerst start in de Va1-proef. Als je al een keer in een Va-proef of Os-proef hebt gereden, dan vul je bij datum laatst gereden proef de laatst gereden Va of Os proef in met de daarbij behaalde PP.

Uitleg proeven

Naarmate het niveau van de proeven hoger wordt, worden de aanwijzingen in de tekst steeds beknopter. Het is natuurlijk de bedoeling dat de ruiter dan zelf alles correct blijft uitvoeren zoals in de voorliggende proeven is aangeleerd. Het is zeker de ruiters aan te raden van tevoren het programma goed door te lezen, omdat de onderdelen elkaar steeds sneller opvolgen. De “voorlezer” is slechts een hulpmiddel; de ruiter dient zelf de proef te kennen (let hierbij ook op: lichtrijden c.q. verlichte zit).

 • Waar in deze proeven het woord “bij” staat, betekent dit dat het gevraagde “om en nabij” de letter mag worden uitgevoerd. Het hoeft dus niet exact op de letter.
 • Waar vermeld wordt “na de sprong in draf” of “bij een letter in draf” na een sprong, is het de bedoeling dat dit niet direct in de landing van de sprong gebeurt. Als het paard/pony enige galopsprongen doorgaloppeert (uitloopt) en daarna vloeiend in draf overgaat, is dit beter.
 • Bij OS2 wordt na de sprong “doorgalopperen in de linker- of rechtergalop” gevraagd. Als het paard/pony na de sprong in de verkeerde galop landt, is het de bedoeling dat de ruiter dit (door middel van enkele drafpassen) in de eerstvolgende hoek corrigeert.
 • Fouten op hindernissen en doorgangen en dergelijke worden op deze score als volgt in mindering gebracht:
  – springfout op een sprong: -2
  – fout in de proef: –2
  – één of meerdere afgeworpen balletje(s) per onderdeel: –2*
  – eerste weigering op een hindernis: -2
  – tweede weigering op diezelfde hindernis: tweede maal –2 (totaal –4)
  – derde weigering op diezelfde hindernis:-4 komt te vervallen, een 0 voor het onderdeel én doorgaan naar de volgende hindernis
  – bij de tweede maal weigeren op eenzelfde hindernis volgt uitsluiting

*Indien een paard/pony met de staart het balletje eraf zwiept, wordt dit niet als strafpunten aangemerkt. De jury beslist hierover.

Starten met het FNRS-diplomarijden?
Als je wilt beginnen met het diplomarijden, adviseren we je om eerst een keer op een zondagmiddag te komen kijken als we bezig zijn met het diplomarijden (zie de activiteitenkalender). Je kunt dan zien hoe het er toegaat en wat er van je wordt verwacht. Ook het rijden van proeven moet je leren. Dit leer je alleen door vaak aan wedstrijden mee te doen. Doordat je van de jury een protocol krijgt met de punten die je als ruiter aan moet verbeteren, ga je er zelf ook gerichter aan werken. Je instructeur waardeert het zeer als jong en oud, beginners en gevorderden aan de proeven meedoen!

Regels betreffende het inschrijven

 • Alleen indien je in het bezit bent van een FNRS-ruiterpaspoort, kun je meedoen met het FNRS-diplomarijden. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het personeel. De kosten bedragen circa €17,50 (in 2011) per jaar inclusief een aanvullende WA- en letselschadeverzekering.
 • Kijk in de activiteitenkalender op de website wanneer het FNRS-diplomarijden is.
 • Vervolgens ga je je inschrijven voor de wedstrijden door middel van een inschrijfcoupon waarop je je naam noteert, de voorkeur van je paarden (let op: minimaal vier verschillende paarden invullen), de klasse waarin je start, je RUITERPASPOORTNUMMER en het totaal aantal behaalde promotiepunten in die klasse! Uiteraard kun je ook noteren, wanneer je bijvoorbeeld absoluut niet kan. De inschrijfcoupons liggen op de rode brievenbus en zijn te downloaden via deze website, zie bovenaan deze pagina.
 • Vul minimaal vier verschillende paarden in (graag niet allemaal dezelfde paarden). Het is de bedoeling dat alle paarden over de hele dag evenredig verdeeld lopen. Het kan dus zijn dat je op een paard wordt ingedeeld, waarop je je niet hebt ingeschreven.
 • Let op: wil je starten in een Va-, Os- of C-proef of CBR-examen, vul dan je laatste Va-, Os- of C-proef of CBR-examen in met het daarbij behorende aantal promotiepunten, zodat Liesbeth weet in welke proef je mag starten en ook weet of zij diploma’s moet bestellen.
 • Gezien de grote belangstelling dien je je zeer tijdig in te schrijven. Ook is dit belangrijk in verband met het eventuele doorschuiven van ruiters naar een volgende datum. Bij een te groot aantal inschrijvingen gaan ruiters voor die nog niet mee hebben gedaan of nog niet zo vaak. Er kunnen op één dag verschillende rubrieken verreden worden. Bij een gering aantal deelnemers wordt de dag opgevuld met een volgende rubriek.
 • De startlijst staat zo’n 3 weken van tevoren op de website en hangt ook zo’n 3 weken van tevoren op het prikbord dat beneden op de manege hangt.
 • Je mag uiteraard zo vaak meedoen als je wilt. Tenslotte doe je bij elke rijproef weer wat ervaring op. Houd er wel rekening mee dat het scoren van hoge punten ook te maken heeft met je rijervaring.
 • Wanneer je voor het FNRS-diplomarijden bent ingedeeld, maar verhinderd bent, dien je dit minimaal een week van tevoren af te zeggen, zodat een ander op jouw plaats kan worden ingedeeld. Zeg je door omstandigheden later dan 48 uur van te voren af, dan moet je gewoon je startgeld betalen! Als je hebt afgezegd, dan moet je opnieuw inschrijven.

Aandachtspunten

 • Als je het FNRS-ruiterpaspoort niet bij je hebt op de dag dat je diplomarijdt, dan kun je geen wedstrijd rijden!
 • Voor aanvang van de wedstrijd moet je je melden en je FNRS-ruiterpaspoort afgeven, anders kun je geen wedstrijd rijden!
 • Voor aanvang van de wedstrijd moet je ook het startgeld (in 2018 € 14,- per F-, Va-, OS- of C-proef) betalen, anders kun je niet meedoen!
 • Je kunt je vanaf 11.30 uur aanmelden. Je dient anderhalf uur voor het losrijden aanwezig te zijn (bij F1 en F2 een uur voor de proef).
 • Let op: is je ruiterpaspoort nog geldig? Heb je je verlengingszegel ontvangen? Laat dit dan door het personeel afstempelen! Als je ruiterpaspoort niet geldig is, kun je jammer genoeg niet diplomarijden!

Startcoupons zonder ruiterpaspoortnummer worden niet geaccepteerd en je wordt dan ook niet ingedeeld. Schrijf je dus altijd in met je ruiterpaspoortnummer!