informatievoorziening

De informatievoorziening naar de leden verloopt via een drietal kanalen:

  • de website
    Op deze website vind je, naast algemene informatie over de manege en de vereniging, ook de laatste informatie over de activiteiten en wedstrijden (ook startlijsten).
  • de nieuwsbrief
    De nieuwsbrief bevat het laatste nieuws en is te downloaden vanaf deze website. Tevens ligt hij in de kantine van de manege.
  • de algemene ledenvergadering
    Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden en de plannen voor het komende jaar toelicht en bespreekt.