algemene regels

 

Het is verplicht om tijdens het rijden een veiligheidscap en rijlaarzen te dragen!

Geldende regels

Op manege Schouten Hippique gelden de volgende regels:

 • Om gebruik te mogen maken van de faciliteiten en om lessen te kunnen volgen, moet u lid zijn van Ruitersportvereniging Almere en een lesovereenkomstondertekenen (bij minderjarigen moet de ouder/verzorger deze overeenkomst tekenen).
 • In verband met de ongevallenverzekering dient u lid te zijn van de FNRS en dus in het bezit te zijn van het FNRS-ruiterpaspoort. Dit paspoort wordt aangevraagd op het moment dat u de lesovereenkomst heeft ondertekend.
 • Vaste en losse lessen duren één uur, privé-lessen een half uur.
 • Alleen als u een leskaart aanschaft, kunt u vast in een les worden geplaatst.
 • Een leskaart heeft een beperkte geldigheidsduur. Wie vaak afzegt, moet zijn lessen inhalen, anders verloopt de kaart.
 • Extra lessen worden ook van de kaart afgeschreven.
 • Lessen die niet minimaal één dag van tevoren zijn afgezegd worden doorberekend. Voor losse lessen en privé-lessen geldt hetzelfde.
 • De leskaarten zijn strikt persoonlijk. Er is echter één uitzondering: gezinsleden mogen op elkaars kaart rijden, junior op junior, senior op senior, junior op senior.
 • Verzorgers van pensionpaarden betalen bij het nemen van lessen het tarief voor manegepaarden.
 • U dient het lesgeld c.q. de stalling vooruit te betalen. Bij achteraf betalen van het lesgeld wordt het losse lestarief berekend.
 • De pensionstalling c.q. de reservering van een box dient u een maand van tevoren op te zeggen. Alleen wanneer uw pensionpaard 6 of meer nachten afwezig is, worden voor de dagen, dat uw pensionpaard afwezig is, de reserveringskosten berekend. Daarbij wordt de dag van vertrek en de dag van aankomst als volle stalling gerekend.
 • Bij giraal betalen verzoeken wij u het geld tijdig (als u nog 2 à 3 lessen heeft) over te maken in verband met de verwerking door de bank en in onze administratie. Belangrijk: vermeld daarbij voornaam, achternaam, lesdag en -tijd van de betreffende persoon.
 • Vanaf 18 jaar geldt het tarief voor volwassenen. U dient dit tijdig te melden, anders wordt het lesgeld met terugwerkende kracht gevorderd.
 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen resterend lidmaatschap teruggeboekt en vervallen openstaande lessen.
 • Het opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan per mail.  De mail kunt u sturen naar bestuur@rsva.nl. Let op! U dient voor het einde van het lopende jaar op te zeggen. De contributie gaat over een geheel kalender jaar en kan helaas niet worden verminderd bij tussentijds opzeggen.
 • Bij het opzeggen van uw lidmaatschap bij de vereniging dient u zelf uw lidmaatschap van de KNHS/FNRS op te zeggen.

Wist u dat…?

 • … u, als u veel afzegt, lessen moet inhalen, anders verloopt uw kaart
 • … lessen die niet een dag van tevoren zijn afgezegd worden doorberekend
 • … uw leskaart een beperkte geldigheidsduur heeft
 • … vaste lessen en losse lessen een uur duren, en proeflessen en privé-lessen een half uur

Tarieven

Voor de tarieven van de lessen en dergelijke en de contributie voor de vereniging kunt u hier klikken.

Lesgeld

Het lesgeld kunt u contant op de manege betalen of overmaken aan Schouten Hippique (Rabobank te Almere: NL97RABO0321055020). Maak het geld bijtijds over (als u nog 2 à 3 lessen heeft) en vermeld hierbij duidelijk de voornaam, achternaam en lesdag en -tijd van de betreffende persoon.

Informatie

Voor informatie aangaande proeflessen, leswijzigingen, betalingen enz. kunt u het best bellen met Liesbeth op maandag- en donderdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur. Liesbeth is dan op de manege bereikbaar, tel: 036 5386172.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.